Sammanfattning

Modernismens kultur och litteratur

1. Världskrig drog över världen 1914-18 och förändrade den europeiska människans syn på sig själva och civilisationen. Tanken att Europa var överlägset andra barbariska civilisationer slås sönder och det resulterar i fler revolutioner. 

Synen på människan förändrades efter bland annat Sigmund Freuds teorier. Forskning inom områden som fysik, med Einstein i spetsen, omkullkastade gamla antaganden, och bidrog i allra högsta grad till att ge en ny syn på livet. 

Sanningar som togs för givet prövades på nytt även inom litteraturen och ledde så småningom till att litteraturens gränser sprängdes. Man började experimentera med former, berättarstruktur och språk. En del litteratur blev antinaturalistisk, det vill säga, att...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in