Realismen och naturalismen

Här kan du läsa en kort sammanfattning av realismen och naturalismen. Vi går in på de historiska händelserna och de viktigaste författarna och verken under perioden

Utdrag

Nedan kan du läsa et utdrag ur vor litteraturhistoria:

August Strindberg

August Strindberg (1849-1912) var en dramatiker, poet och författare. Långt efter Strindbergs död har han blivit betraktad som Sveriges största författare, men när han levde stormade det kring honom. Han fick sitt genombrott 1879 med Röda rummet, som handlar om Arvid Falk som vill bli författare. Verket är fullt av vad som upplevdes som svidande samhällskritik, vilket ledde till att boken fick rykte om sig att vara en skandalroman. 

Innan Strindberg fick sitt genombrott studerade han periodvis i Uppsala, men avbröt så småningom sina studier till läkare, då han inte kom överens med sina lärare. Det var under studietiden som Strindberg började skriva. Till en början översatte han engelska barnramsor, men uppmärksammades snart av kung Karl XV, och Strindberg blev belönad med ett stipendium. 1874 började Strindberg jobba för Dagens Nyheter och vid Kungliga Biblioteket. 1877 gifter sig Strindberg med Siri von Essen. 

Strindbergs pjäs Mäster Olof (1872) anses vara ett genombrott i svensk dramatik. Dock ansågs den olämplig för teater och refuserades flera gånger trots att Strindberg skrev om den flera gånger. Först 1881 spelades den på teatrar, och vid det laget hade Strindberg redan fått sitt genombrott med Röda rummet

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in