Sammanfattning

Realismens litteratur och kultur

Realismen kallades den period som inträffade efter romantiken. Man säger att perioden varade från ca 1830-1900. Under den här tiden utvecklades industrierna i städerna och allt fler människor flyttade från landsbygden. Medelklassen växte, slumområden i städerna växte likaså. Litteraturen under den här perioden speglade samhället som det var, vilket är anledningen till att epoken kallas realismen. 

Litteraturen och dess innehåll svängde snabbt på 1800-talet. Därför kan det vara svårt att sätta ett exakt årtal för när en epok börjar och en annan slutar. Lite förenklat kan man säga att mellan 1800-1830 rådde i huvudsak romantiken, mellan 1830-1860 rådde realismen och mellan 1860-1900 rådde naturalism. Realismen och naturalismen...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in