Renässansen

Här kan du läsa en kort sammanfattning av renässansen. Vi går in på de historiska händelserna och de viktigaste författarna och verken under perioden

Utdrag

Nedan kan du läsa et utdrag ur vår litteraturhistoria:

Historiska händelser

I slutet av 1400-talet utvecklades möjligheterna att navigera på haven, och nationer som Portugal och Spanien skickade iväg fartyg för att hitta nya handelsrutter mellan länder. På så vis upptäcktes Amerika och man hittade en ny sjöväg till Indien.

Många europeiska länder utnyttjade de nya möjligheterna att navigera till sjöss genom att skaffa sig kolonier. Konkurrensen ledde ofta till krig som utkämpades på haven och i kolonierna. I 1588 besegrade England den spanska armadan 

Under renässansen minskade kyrkans makt och Europas stater förvandlades till nationalstater. Kyrkan reformerades dessutom vilket ledde till två förgreningar: katolicismen och protestantismen. 

En ny världsbild där jorden inte längre är universums mitt började få fäste.  Den polska vetenskapsmannen Kopernikus astronomiska undersökningar visade att jorden kretsade runt solen och att jorden därför inte var universums mittpunkt. Detta gick inte hand i hand med kyrkans läror, och Kopernikus vågade därför inte publicera sina vetenskapliga fynd under sin livstid. Leonardo da Vinci, konstnären, uppfinnaren och arkitekten representerade den typiska renässansmannen 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in