Sammanfattning

Romantikens kultur och litteratur

Som en respons på det som ansågs vara en överdriven betoning på förnuft och vetenskap under upplysningen, utvecklades romantiken som en ny kulturell strömning där människans känslor hamnade i fokus. 

Var romantiken börjar och slutar är omdebatterat, men man är överens om att epoken på vissa ställen i Europa började i mitten av 1700-talet och pågick till ca 1830. I Sverige varade romantiken från ca. 1810-1830. Romantiken hade sitt starkaste fäste i Tyskland, Frankrike och Storbritannien. 

Romantiken havde fokus på människans egen själ, av naturen som en spegling av det inre känslolivet och det mystiska, mörka i både naturen och människan. Man la stort värde vid det enkla och ursprungliga, ungefär som om man satte staden och dess...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in