Miljön

Två olika sociala och fysiska miljöer

Romanen Livet efter dig utspelar sig framför allt i två olika sociala och fysiska miljöer. Social och fysisk miljö hör ofta ihop. De är konsekvenser av varandra. Ett exempel på detta är att en person med en god inkomst oftast inte väljer att bosätta sig i ett socialt utsatt område. Istället väljer denne kanske en villa med stor trädgård eller liknande. Detta mönster är även tydligt i romanen. De två huvudpersonerna Lou och Will kommer från olika sociala, kulturella och fysiska miljöer. 

Överklassmiljö

Will finns i överklassmiljön. Hans liv kännetecknas av god tillgång på pengar. Innan olyckan arbetade han som finansman i London. Han hade goda inkomster och en flickvän från det övre samhällsskiktet. På sin arbetsplats hade han ett stort kontor, sekreterare och vaktmästare.

Säkerh...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in