Motiv

Meningen med livet

Huvudmotivet i Livet efter dig är baserat på den viktiga existentiella frågan om meningen med livet. Det är en fråga som har engagerat människor i alla tider. Det finns lika många svar på den som det finns människor på jorden. Meningen med livet kan förändras under livets gång.

Romanens huvudkaraktär Will upplever att hans liv har tappat sin mening. Detta efter en förlamande olycka han råkat ut för. På grund av sitt handikapp kan han inte leva som han gjorde tidigare. Hans förlamning blir undan för undan värre och han får allt svårare smärtor. Därför är det svårt för honom att anpassa sig till sin nya tillvaro. Vetskapen om att han hela tiden kommer att bli sämre gör att han inte tycker att livet inte är värt att leva längre.

Louisa är övertygad om att hon kan inspirera Will till glädje och livsaptit. Därf...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in