Hjälp med Matematik

I Matematik-kurser tränas din förmåga till problemlösning och förståelse för samband/mönster i matematiska situationer. Det finns många olika typer av matte, där du bland annat kan komma till att beräkna ekvationer, algebra, sannolikhet, statistik, gränsvärden eller diskret matematik. Detta kan göras både med eller utan verktyg. Vad är särskilt viktigt när du löser matteuppgifter är förståelsen för matematiska begrepp och arbetsmetoder, samt färdigheten att kunna kommunicera den matematiska processen och resultatet.

För att hjälpa dig med dina uppgifter i Matematik har vi därför samlat inlämningsuppgifter och uträkningar på varierande nivåer. Låt dem gärna inspirera vad gäller struktur och innehåll!