Bra begrepp att kunna

I det här avsnittet går vi igenom tre begrepp som är bra att känna till när man arbetar med olika metoder i samhällskunskap. Dessa tre begrepp är empiri, hypotes och variabel.

Empiri

Empiri är ett ord som ofta används inom samhällskunskapen. Det är egentligen bara ett ord för saker som händer i verkligheten. Empirisk data är alltså data hämtade från verkligheten genom undersökningar eller experiment. Empiriska undersökningar utgår från erfarenhet från verkligheten (genom till exempel data från sta...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in