Samhällsvetenskapliga frågeställningar

Det här avsnittet handlar om samhällsvetenskapliga frågeställningar och problemformuleringar. Man kan säga att all forskning om samhället handlar om att undersöka problem – där problem inte nödvändigtvis är något negativt, utan snarare syftar till något som vi inte vet eller inte kan förklara. Exempel på sådana problemformuleringar kan vara:

  • Vad kan förklara att människor röstar på olika partier?
  • Varför är det färre barn till lågutbildade föräldrar som läser på universitet och högskolor, än barn till högutbildade föräldrar?
  • Vad låg bakom finanskrisen 2007?
  • Varför är några områden i världen hårt drabbade av krig och konflikter, medan andra har fred?
  • Ger demokrati bättre möjligheter till tillväxt i samhället, än andra styrelseskick?
  • Etc.

Det finns o...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in