Diskursanalys

Innehållsanalysen är ett ganska enkelt redskap för att läsa och förstå texter. En diskursanalys är lite mer komplex än innehållsanalysen. För att förstå vad du ska göra under en diskursanalys, behöver du veta vad en diskurs är.

En diskurs är enkelt uttryck ett sätt att prata om något bestämt tema. Man brukar använda begreppet diskurs för att beskriva hur man diskuterar, debatterar, beskriver och ställer frågor kring ett visst tema eller ett visst forskningsfält.

En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. Poängen är både att identifiera hur man talar om något, att se om det finns olika sätt att tala om något, och vad det har för konsekvenser att man pratar om något på ett visst sätt (för mottagaren).

Här är några exempel på olika teman som man kan identifiera olika diskurser kring.

Tema

Diskurser

De äldre

De äldre är en börda för välfärdssamhället

eller

De äldre är har byggt vårt välfärdssamhälle, och förtjänar att kunna ta det lugnt och ha det bra

Rebellrörelser

Rebelliska organi...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in