Diskursanalys

Innehållsanalysen är ett ganska enkelt redskap för att läsa och förstå texter. En diskursanalys är lite mer komplex än innehållsanalysen. För att förstå vad du ska göra under en diskursanalys, behöver du veta vad en diskurs är.

En diskurs är enkelt uttryck ett sätt att prata om något bestämt tema. Man brukar använda begreppet diskurs för att beskriva hur man diskuterar, debatterar, beskriver och ställer frågor kring ett visst tema eller ett visst forskningsfält.

En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. Poängen är både att identifiera hur man talar om något, att se om det finns olika sätt att tala om något, och vad det har för konsekvenser att man pratar om något på ett visst sätt (för mottagaren).

Här är några exempel på olika teman som man kan identifiera olika diskurser kring.

TemaDiskurserDe äldre

De äldre är en börda för välfärdssamhället

eller

De äldre är har byggt vårt välfärdssamhälle, och förtjänar att kunna ta det lugnt och ha det bra

Rebellrörelser

Rebelliska organisationer är terrorister som förstör samhällen

eller

Rebelliska organisationer är frihetskämpar som vill skapa ett bättre samhälle

Skatt

Skatt finns till för att säkra den välfärd vi alla vill ha

eller

Skatt är ett brott mot vår personliga frihet att använda våra pengar hur vi vill.

Här kan du också se hur olika diskurser kan påverka om man tänker positivt eller negativt kring ett visst tema eller fenomen. Om man (generellt i samhället, säg bland forskare, på skolor, etc.) pratar om skatt som något negativt – är det troligtvis så att även du som lyssnar får en negativ inställning till skattebetalande. Om man däremot pratar om skatt som något positivt, som skapar välfärd, blir du nog mer positivt inställd till att själv betala skatt.

Hur använder man en diskursanalys?

Du kan använda en diskursanalys till att få syn på och ”avslöja” hur olika teman talas om. Du kan göra en diskursanalys av en enskild text, men det är alltid bra att använda ett större material. Diskurser handlar om ”hur man brukar prata om”, inte hur en enskild person pratar om något. Har du ett större matieral med flera texter eller intervjuer till exempel, kan du också få syn på olika diskurser kring samma tema.

Något av det svåraste med att göra en diskursanalys är att det ställer krav på din förkunskap och din kreativa förmåga. För att kunna få syn på en diskurs, ett sätt att tala om något, måste du också veta att det finns ett annat sätt att prata om det. Till exempel, kanske du läser en väldigt övertygande argumentation om att det inskränker på den personliga friheten att betala skatt. Du behöver ha kunskap om frågan, och ett kreativt tänk, för att kunna tänka dig att det också finns ett annat sätt att prata om skattebetalning (att det är nödvändigt för ett välfärdssamhälle, till exempel).

Det enda man kan göra för att försöka få syn på diskurser är att tänka kritiskt – kan det finnas ett annat sätt att berätta om det här temat? Andra ord att använda som kanske är positivt eller negativt laddade till exempel? Kan du identifiera en ideologi i det som står i ditt material?

Steg 1: Vad är temat?

Det enk...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in