Innehållsanalys

Det enklaste sättet du kan jobba med en text på är att göra en kvalitativ innehållsanalys. En innehållsanalys handlar helt enkelt om att analysera vad det faktiskt är som står i texten du analyserar. Det finns även något som kallas för kvantitativ innehållsanalys – då kan det till exempel handla om att du ska räkna förekomsten av ett visst ord i ett material, eller att du ska räkna ut hur stor del av ett material som handlar om ett visst tema.

Man kan säga att du kan använda den kvalitativa innehållsanalysen som verktyg för att verkligen på ett ingående sätt läsa och förstå ditt material. Den kan helt enkelt hjälpa dig att:

  • Sammanfatta de viktigaste poängerna och budskapen
    • Innehållsanalys handlar om att läsa grundligt och notera och välja ut det som är viktigast. Du ska helt enkelt identifiera det som är viktigt i ditt material – vilka teman tas upp, vilka poänger görs och vilka budskap kan upphovspersonen ha velat förmedla?
  • Använda samhällsvetenskapliga begrepp
    • Du kan sedan gå vidare genom att använda dig av några av de begrepp du har lärt dig i samhällskunskapen. Kanske identifierar du några liberala hållningar i ditt material, kanske ser du uttryck för temat postmodernism eller socialisering. Det är alltid en bra idé att använda sådana här begrepp för att analysera vad materialet egentligen handlar om och vad du kan relatera det till.
  • Kom eventuellt fram till en slutsats
    • Prova att avsluta din innehållsanalys med en sammanfattande slutsats kring vad ditt material handlar om – både på övergripande nivå (samhällsvetenskapliga teman) och i sak (argument, ord, etc.).

Exempel på innehållsanalys

Här är ett exempel på en innehållsanalys. Texten är ett utdrag från statsminister Stefan Löfvens (S) första maj-tal ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in