Komparativ metod

Det är inte särskilt vanligt att man använder sig av komparativ metod i gymnasiet, men det används ofta på universitetsnivå. Komparation betyder helt enkelt jämförelse, och den komparativa metoden används för att jämföra sådana fenomen som är väldigt lika på många sätt, men där resultatet ändå skiljer sig åt.

Mer korrekt kan man säga att fenomenen liknar varandra i förhållande till en mängd oberoende variabler (sådana som påverkar), men olika när det gäller den beroende variabeln – utfallet av de oberoende variablerna som påverkar blir helt enkelt olika.

Exempel

Danmark och Sverige är två länder som är väldigt lika på många ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in