Kvantitativ och kvalitativ data

Kort sagt kan man säga att skillnaden mellan kvantitativ data och kvalitativ data är att kvantitativ data går att räkna och att sätta siffror på, och det gör inte kvalitativ data. Kvantitativ data handlar om större sammanhang, mängder, samhällen, och kvalitativ data handlar om individer, mindre grupper och upplevelser.

Exempel på kvantitativ data är:

  • BNP
  • Valresultat
  • Hur många hushåll i Sverige som har en samlad inkomst under fattigdomsgränsen

Exempel på kvalitativ data är:

  • Intervjuer med fyra hemlösa ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in