Kvantitativa metoder

Det här avsnittet handlar om kvantitativa metoder, det vill säga sådana metoder som används för att behandla kvantitativ data. Det är faktiskt lite missvisande att prata om en kvantitativ metod, för det finns många olika metoder för att behandla kvantitativ data. De olika metoderna som finns passar bra till olika typer av data och olika typer av frågeställningar, så det är helt enkelt de här sakerna som styr vilken metod du väljer att arbeta med.

Problemformuleringar med en eller två variabler

Man...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in