Kvantitativa metoder till att arbeta med en variabel

I den här delen av guiden går vi igenom olika kvantitativa metoder som är bra att använda när du ska arbeta med en variabel.

Frekvens

Frekvens är nog den simplaste kvantitativa metoden. Frekvens betyder antal eller förekomst och berättar helt enkelt hur ofta eller i vilken mängd något förekommer.

Exempel på frekvenser är:

  • Hur många personer som röstade i det senaste riksdagsvalet
  • Hur många arbetslösa det fanns i Sverige 2014
  • Hur många dagar det regnade i Litauen under 2010

Frekvens är alltså något så pass enkelt som att man räknar ihop något. Det är sällan något man tänker på i samband med statistiska metoder. Men frekvens är nyttigt och användbart när man vill skaffa en överblick över något. Dock kan det behöva kompletteras med flera andra metoder för att verkligen ge en bra bild av något man vill undersöka. Andel och genomsnitt är exempel på sådana metoder.

Andel

En andel är ett tal som beskriv...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in