Kvantitativa metoder för att undersöka något i förhållande till tid (två variabler)

Det är alltid intressant att titta på hur något förändras över tid. Här är det tal om en statistisk metod att undersöka hur en variabel ökar eller minskar med tid. Det kan handla om både en ökning och en minskning. Du räknar ut förändring i procent. Det kan till exempel handla om:

  • Förändringen i arbetslöshet i Sverige mellan 2005-2010
  • Förändringen i offentliga utgifter som procent av BNP i EU-länderna från 1980-2000
  • Förändringen i antalet rökare i Sverige mellan år 2000 och 2010

Förändringen över tid innebär alltså att du undersöker hur en variabel har varierat under en viss tidsperiod. Rent konkret så räknar du ut detta genom att jämföra ett första värde med ett andra värde. Det första värdet blir din utgångspunkt, som du jämför ditt andra vär...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in