Kvantitativa metoder för att undersöka orsakssamband (två variabler)

Frekvens, andel och centralmått samt förändring över tid och indextal är typiska metoder som man använder för att beskriva ett enskilt fenomen, som till exempel arbetslöshet, kriminalitet, offentliga utgifter eller statsskuld. Man använder dem helt enkelt för att gå på djupet med hur en variabel beter sig, inte vad som orsakar att den beter sig på det sättet. Man kan säga att man beskriver, men man analyserar inte vad som ligger bakom att det ser ut på ett visst sätt.

I det här avsnittet ska vi prata om hur man undersöker samband mellan flera olika variabler. Det kan handla om att du vill se om det finns ett samband mellan kön och brottslighet, utbildningsnivå och politisk tillhörighet eller ålder och lön till exempel.

Sådana undersökningar h...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in