Chi-två-test

Chi-två-test är ett signifikanstest som kan användas för att undersöka signifikansen i sambandet mellan två variabler. Man kan till exempel föreställa sig att man har tagit ett stickprov på 1 000 personer och i den gruppen hittat att det fanns en inkomstskillnad mellan könen. Här kan ett Chi-två-test användas till att undersöka om den här skillnaden också gäller hela befolkningen. Man undersöker om skillnaden är signifikant. Chi-två-testen används alltså här till att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan två grupper.

Ett signifikanstest kallas också hypotestest, för att man testar en hypotes och ser om den håller. I det här exemplet testar vi om det finns en signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors inkomst.

Nollhypotes: Man börjar alltid sitt hypotestest med att göra en ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in