Chi-två-test

Chi-två-test är ett signifikanstest som kan användas för att undersöka signifikansen i sambandet mellan två variabler. Man kan till exempel föreställa sig att man har tagit ett stickprov på 1 000 personer och i den gruppen hittat att det fanns en inkomstskillnad mellan könen. Här kan ett Chi-två-test användas till att undersöka om den här skillnaden också gäller hela befolkningen. Man undersöker om skillnaden är signifikant. Chi-två-testen används alltså här till att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan två grupper.

Ett signifikanstest kallas också hypotestest, för att man testar en hypotes och ser om den håller. I det här exemplet testar vi om det finns en signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors inkomst.

Nollhypotes: Man börjar alltid sitt hypotestest med att göra en så kallad ”nollhypotes”. Nollhypotesen säger alltid att det inte finns någon skillnad mellan de olika grupperna – det vill säga, i det här fallet, att vår hypotes här ovanför är felaktig. Nollhypotesen (H0) ser alltså ut så här:

H0: Det finns ingen skillnad mellan de undersökta grupperna.

I vårt exempel:

H0: Det finns ingen skillnad mellan mäns och kvinnors inkomst.

Det Chi-två-testet gör är att beräkna om det är skillnad på de svar man kan förvänta sig om nollhypotesen är sann (alltså helt slumpmässiga svar) och de svar vi faktiskt har i de data vi testar. Det kan kanske låta lite knepigt, men det behöver det inte vara.

Exempel på chi-två-test

De svar v...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in