Kausalitet

Orsakssamband

Ett orsakssamband (kallas också kausalsamband) betyder att det finns en orsak/verkan-relation mellan två eller flera variabler. Det är tal om att det finns ett orsakssamband ifall ändringar i en oberoende variabel är orsak till ändringar i en beroende variabel. Det är svårt att veta på rak arm om det är tal om ett orsakssamband – man måste igenom en del tester och övervägningar. Det berättar vi mer om längre ner på sidan.

Vi kan tänka oss att det till exempel kan finnas ett orsakssamband mellan inkomstnivå och vilket parti man röstar på.

Man kan nämligen tänka sig att personer med hög inkomst tenderar att rösta på högerpartier, eftersom man kan ha ett intresse av att ha ett lägre skattetryck. På samma sätt kan man tänka sig att personer med låg inkomst tenderar att rösta till vänster, eftersom man kan tycka att en större omfördelning av resurser i samhället och en stark välfärd är en bra idé.

I det här exemplet är inkomstnivå den oberoende variabeln (den som påverkar) och partisympati den beroende variabeln (den som påverkas). Vi förväntar oss alltså att när den oberoende variabeln varierar mellan hög och låg, kommer variabeln partisympati att variera mellan höger och vänster.

Sannolikhet

Inom samhällsvetenskap kan man nästan aldrig säga att en oberoende variabel alltid påverkar en beroende variabel på samma sätt. Med andra ord är det inte tal om deterministiska orsakssamband (ett deterministiskt orsakssamband skulle betyda att vi alltid kan förutsäga hur den oberoend...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in