Linjär regression och R2

Linjär regression är en metod som är till för att undersöka sambandet mellan två variabler – den oberoende variabeln och den beroende variabeln. Linjär regression betyder helt enkelt att man hittar den linje som passar bäst för att binda ihop ett antal punkter i ett koordinatsystem. Linjär regression är en del av processen som ska slå fast om det är tal om ett orsakssamband mellan två variabler.

Regressionslinjen

Linjär regression går till som så, att man ritar in en rad punkter i ett koordinatsystem (med utgångspunkt i dina data). Utifrån dess punkter beräknar man sedan den linje som bäst passar med punkterna. Den här linjen kallas regressionslinjen. Regressionslinjen kan uttryckas med hjälp av formeln y = ax + b, där y står för den beroende variabeln (den som blir påverkad) och x för den oberoende variabeln (den som påverkar). A står för hur mycket Y växer, när X växer med 1. B står för hur stor Y är när X är 0. Det här kan verka lite knepigt, men läs vidare så visar vi med ett konkret...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in