Signifikanstest

Signifikans är ett begrepp som används för att testa huruvida ett visst statistiskt resultat beror på det man tror att det beror på, och inte på slumpen. När man forskar inom samhällsvetenskap undersöker man oftast inte en hel befolkning eller grupp, utan ett så kallat stickprov. Till exempel kan man fråga 10 000 personer i Sverige vad de kommer att rösta på i nästa riksdagsval. Signifikanstest använder man för att undersöka om det res...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in