Undersöka problem med samhällsvetenskaplig metod

Metod är de verktyg du använder för att besvara frågor och undersöka problem inom samhällskunskap. Eftersom samhällsvetenskapliga problem kan vara väldigt olika till sin natur, finns det också olika metoder man kan använda. Du väljer metod utifrån:

1.     vilken typ av problem du vill undersöka

2.     vilken typ av data du vill eller ska använda

Det finns alltså inte en typ av metod som alltid är bättre än någon annan. Det är en bra tumregel, att alltid utgå från just dina frågeställningar när du v...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in