Vilken metod ska du använda?

En viktig fråga är självklart vilken metod som är bäst att använda i en viss situation. Generellt sett kan man säga att det alltid beror på:

  1. Vad ditt syfte med undersökningen är och
  2. Vilka data du har till ditt förfogande

Ibland kanske du har fått data av din lärare som du ska använda.

Då bestämmer den vilken metod du ska använda dig av.

  • Om det är siffror och statistik du har fått, ska du med fördel använda kvantitativa metoder
  • Om det är textmaterial du har fått, eller video, en bild eller ett tal, kan du använda kvalitativa metoder.
    • Du kan också använda kvantitativa innehållsanalyser, om du vill

Ibland kanske du bara vill jobba med en viss typ av data. Då är det också lätt att välja metod utefter det.

  • Om du vill använda kvantitativ data, ska du anvä...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in