Analys

På följande sidor kan du läsa vår analys av romanen Mig äger ingen av Åsa Linderborg, där vi behandlar de viktigaste analyspunkterna:

Kom ihåg att du inte slaviskt behöver komma in på alla dessa aspekter i din egen analys, så välj bara de punkter som är relevanta för din uppgift eller din förberedelse. Det kan också finnas fler aspekter, som vi inte har tagit med i vår analys.

Utdrag

Nedan kan du läsa ett kort utdrag ur vår analyshjälp till romanen:

Åsa orienterar sig i sitt vuxenliv

Nästa steg i sin utveckling tar Åsa när hon blivit lite äldre. Hon bor nu hos sin mamma och har därför möjlighet att välja bort pappan. Hon är gammal nog för att tydligt se hans svek. Han är kvar i sin värld där alkoholen (och drömmen om kommunismen) är det viktigaste. 

Själv utvecklas och mognar hon och vill inte längre vara en del av hans värld. Samtidigt har hon dåligt samvete för att hon inte ställer upp för honom. Åsa engagerar sig i Kommunistisk ungdom och hon flyttar till mamman. (sid. 182)

Så småningom byter hon från pappans efternamn: Andersson till mammans efternamn: Linderborg. ”Pappas jänta hade blivit Tanjas dotter.” (sid. 183) Detta innebär en tydlig markering från Åsas sida.

När Åsa blir 18 år har hon mognat ytterligare. Hon klarar bättre av att träffa pappan och umgås med honom när hon inte bor med honom längre. Hon bor nu med sin pojkvän Joakim och det gör henne friare gentemot pappan: 

Nu träffades vi oftare. Det var lättare för oss båda att hålla kontakt när jag hade ett eget hem. Jag var arton och inte längre beroende av hur pappa skötte sig. (sid. 211) 

Åsa inser nu att hon inte behöver vara beroende av honom. Det ger en känsla av frihet. Åsas utveckling kännetecknas av några nyckelaspekter. 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in