Karaktärer

Det finns två huvudkaraktärer i romanen Mig äger ingen av Åsa Linderborg. 

Den ena huvudkaraktären är Åsa själv. Hon är ett ”maskrosbarn” som i mångt och mycket får klara sig själv. Hon är dock omsluten av pappans kärlek och av stor sympati från far- och morföräldrar och ett antal övriga släktingar. 

Den andra huvudkaraktären är Åsas pappa Leif. Han är arbetaren, som visserligen till stor del identifierar sig med sitt arbete på Metallverken i Västerås och som kallar sig ”Sveriges bästa härdarmästare.” 

Leif har arbetat på Metallverken under hela sitt yrkesliv. (Hans far arbetade även där på sin tid). Leif är medlem i Fackklubben Metall 20, men han vågar inte strida för det han tror på. Han är inte heller medlem i det kommunistiska partiet. Hans kropp har farit illa av det hårda arbetet. Han fingrar har svullnat och han brukar kalla dem för ”köttkrokar.” (sid. 29) 

En framträdande karaktär är Åsas mamma Tanja. Tanja är en självständig och socialistisk kvinna som har stort stöd av sin familj. De har samma värderingar och politiska åsikter som hon. 

Pappa och Åsa äter för det mesta middag hemma hos farfar och farmor. Såväl hon som hennes make visar stor omsorg om Leif och Åsa. De ger dem till exempel alltid lall (pengar) när de behöver. Tanjas släkt bor i ”Funkishusen” i Västerås. Där bor den intellektuella vänsterfalangen och där debatteras högt som lågt. Det är lite ”finare” att bo i ”Funkishusen” än att bo i Viksäng där Åsa och pappan bor.