Komposition

Kapitlen speglar livet som en räcka av händelser

Åsa Linderborgs roman Mig äger ingen har en enkel struktur. Ramberättelsen om Åsas uppväxt med sin ensamstående pappa i området Viksäng i Västerås är kronologisk. Berättelsen börjar med att Åsas mamma Tanja bryter upp och lämnar man och barn. Åsa är då fyra år gammal. Romanen slutar med att Åsas pappa avlider.

Kapitlen har inga rubriker. De är olika långa och handlar om olika saker. Detta speglar deras gemensamma liv, som även det är en räcka av händelser som ”rubriklöst” formar livet. 

Sådant som har hänt tidigare skildras med hjälp av flash backs (tillbakablickar). Dessa tillbakablickar gäller även övriga personer och händelser förknippade med dem. 

Perspektiven i romanen kommer in i handlingen genom de olika karaktärerna som presenteras utifrån sin historia. Detta ger läsaren även en inblick i deras historiskt politiska ramverk/bakgrund. 

Åsas mormor kommer från Ryssland och hon presenteras utifrån en ram av rysk politik och historia. Åsas morfar Julius (Julle) är anhängare av den rena socialismen och detta presenteras som e...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in