Analys

John Steinbecks Möss och människor är en kort roman om två män, deras vänskap, och deras dröm om att en dag äga en liten bit mark.

Boken har en relativt enkel komposition. Händelserna berättas i kronologisk ordning och romanen är indelad i sex delar. Den innehåller också några exempel på förebådande och återblickar.

De två huvudpersonerna i romanen är George och Lennie. Lennie är både stark och vänlig, och han har också vissa inlärningssvårigheter. Han blir ibland förvirrad och orsakar skador när han får panik, vilket så småningom får tragiska konsekvenser. George reser med Lennie och tar hand om honom, även om han ofta ogillar det. De två männen arbetar som statare, men de drömmer om att en dag äga mark tillsammans.

Kaliforniens landskap är en viktig del av miljön. Romanen börjar och slutar på en idyllisk plats i skogen vid en bäck. Resten av romanen utspelar sig på gården där de två männen arbetar. Romanen utspelar sig under den stora depressionen, då många människor hade svårt att försörja sig.

I berättelsen används en allvetande berättare i tredje person som berättar genom en blandning av berättande och dialog. Berättaren ger sällan direkt inblick i karaktärernas tankar och känslor, utan antyder i stället en karaktärs sinnestillstånd genom deras kroppsspråk och handlingar.

Språket i romanen är i allmänhet enkelt och sakligt, med tonvikt på enkla beskrivningar. Berättelsen bygger också till stor del på dialog, som fångar den autentiska rösten hos kaliforniska lantarbetare vid denna tid och innehåller mycket slang, idiom och atypisk grammatik som speglar karaktärernas bakgrund och utbildning.

Du kan läsa en mer detaljerad analys på de följande sidorna.