Berättare och synsvinkel

John Steinbecks roman Möss och människor har en berättare i tredje person som berättar historien genom en blandning av berättande och dialog. Berättaren är allvetande och har tillgång till alla händelser och karaktärer.

Berättaren ger sällan en direkt inblick i karaktärernas tankar och känslor, utan antyder i stället karaktärernas sinnestillstånd genom deras kroppsspråk och handlingar. Till exempel när de andra männen vill skjuta Candys hund är Candy tydligt förkrossad. Vi får inte veta detta direkt, men det antyds genom hans tonfall och hans handlingar: “Till slut sa Candy stillsamt och hopplöst: – Ja, ta honom då. Han såg inte alls på hunden. Han lade sig på grygg och stack händerna under huvudet och stirrade i taket.” (s. 68-69...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in