Karaktärer

John Steinbecks roman Möss och människor handlar om förhållandet mellan två män, Lennie och George. Lennie är både stark och vänlig, och han har också vissa inlärningssvårigheter. Han blir ibland förvirrad och orsakar skador när han får panik, vilket till slut får tragiska konsekvenser. George reser med Lennie och tar hand om honom, även om han ofta ogillar det. De två männen arbetar som statare, men de drömmer om att en dag äga mark tillsammans.

Tidigt i berättelsen kommer George och Lennie till en ny gård där de anställs för att hjälpa till med skörden. Där möter de olika sekundära karaktärer, bland annat Candy, en äldre lantarbetare som tidigare förlorat sin hand i en olycka på gården och som tycker att George och Lennies dröm låter bra. De möter också Curley, chefens son, en elak man som genast ogillar Lennie. Curleys fru (som aldrig namnges) är glamorös och attraktiv. Männen ser henne som en farlig distraktion, men hon är uppenbart olycklig med sitt liv på gården. Lennie blir också kortvarigt vän med Crooks, en afroamerikansk man som tvingas bo åtskild från de andra männen och som utsätts för rasistiska övergrepp av de andra.