Språk

Språkstil

I John Steinbecks roman Möss och människor används språket för att skapa atmosfär och autenticitet, samt för att ge information om karaktärerna.

Berättelsen är ofta mycket beskrivande. Steinbeck använder många adjektiv för att ge en bild av miljön:

På ena siden stiger höjderna i branta och muka svep upp modt de kraftiga, klippiga Gabilanbergen, men på andra stranden är vattnet kantat av träd – snår av sälg, like friskt gröna för varje vår, som i sina lägre, hängande grenar bär gammalt skräp från vinterens översvämningar; och sykomorer vilkas vitfläckiga grenar slår lövvalv ut över dammen. (s. 13)

Romanen inleds här med en detaljerad och exakt beskrivning av landskapet, vilket skapar en atmosfär av lugn skönhet. Steinbeck behandlar även de mindre vackra miljöerna med liknande precision: "Kåkstugan var en lång, rektangulär byggnad. Inuti var väggarna vitkalkade och golvet omålat." (p. 20)

Berättelsen läses som en pjäs, där berättelsen används för att sätta scenen och förmedla handlingen. En s...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in