Nationella prov

När de nationella proven börjar närma sig, kan det vara skönt att få lite tips på hur man bäst klarar sig igenom hela processen – med så bra betyg som möjligt!

Här på Studienet kan du få hjälp till de nationella proven i gymnasiet, som genomförs i Svenska, Engelska och Matematik. Vi guidar dig igenom delmomenten i de olika ämnena, så att du känner dig förberedd och trygg inför provtillfällena.

Via länkarna nedan kan du läsa mer proven i de olika ämnena, hur de är utformade, vad du ska kunna och hur du genomför dem på ett bra sätt.

Här kan du även ta del av:

Trots att du kanske känner för att gå i ide några veckor tills de nationella proven är överstökade och faran är över, kan du försöka att se på proven som något positivt. För resultaten av de nationella proven är inte bara statistik på ett papper och inte heller enbart en hjälp för att din lärare ska få en uppfattning om dina kunskaper. De nationella proven ger även dig en chans att ta reda på vad du kan utveckla och förbättra i respektive ämne, och vad du behöver fokusera mer på framöver. Och det finns alltid tid och möjlighet att förbättra sina betyg!

Bli redo för dina nationella prov med Studienet!

Fjärilar i magen?

Att känna nervositet och oro inför ett prov eller en pressande situation är helt normalt. Ibland blir dock nervositeten så stark, att den rent av förhindrar en att genomföra den utmaning en står inför. 
Här kan du läsa mer om hur du kan förebygga nervositet och prestationsångest, samt ta del av förslag på hur du kan förbereda dig både praktiskt och mentalt innan provet.

Nervositet och prestationsångest

De flesta vet hur det känns att bli nervös inför ett prov, när pulsen stiger och man hör att hjärtat slår lite fortare för varje slag. Att bli nervös när man står inför olika krävande situationer är helt naturligt, eftersom man vet att något står på spel, och att ens egen förmåga att kunna prestera här och nu är avgörande för utfallet. Nervositeten är kroppens sätt att förbereda sig på att verkligen kunna leverera när det gäller, och lite nervositet innan man ska igång med en utmaning är oftast bra för att kunna fokusera på själva uppgiften.

Men ibland blir nervositeten så stor att den blir hämmande för prestationen. Så vad kan man göra för att få ro på sina nerver, och hur kan man undgå att nervositeten uppstår - när man sitter på själva provdagen och prestationsångesten sakta men säkert börjar närma sig?

Praktiska förberedelser och tips

Exempel på nationella prov 

Om du vill läsa och öva på gamla nationella prov, kan du hitta dessa på respektive provinstitutions hemsida. 

Uppsala universitet står för alla nationella prov i Svenska. 

Läs mer om proven här

Ansvariga för alla de nationella proven i Engelska är Göteborgs universitet.

Läs mer om proven här

Det är Stockholms Universitet och Umeå Universitet som ansvarar för de nationella proven i matematik. SU har kurs 1 och UMU kurs 2-4.

Läs mer om proven i kurs 1 här

Läs mer om proven i kurs 2-4 här

Lycka till med de nationella proven!