Nationella prov i Engelska

De nationella proven i Engelska genomförs i kurserna Engelska 5 och Engelska 6. Här bedöms dina språkkunskaper utifrån ett flertal olika perspektiv och kriterier. 

I de nationella proven ska du visa din språkliga förmåga i

 1. Muntlig kommunikation – att kunna föra ett samtal och kommunicera på engelska
 2. Läsförståelse – hur väl du tillgodogör dig information när du läser olika slags texter
 3. Hörförståelse – hur väl du uppfattar information och olika budskap när du lyssnar på engelskspråkigt material
 4. Skriftlig framställning – hur du uttrycker dig skriftligt, samt din förmåga att självständigt kunna formulera texter i olika genrer

Oavsett vilket delprov du står inför bör du komma ihåg att alltid använda ett varierat och tydligt språk, samt tänka på din grammatik. Det är också viktigt att du formulerar dig så nyanserat som möjligt, med fokus på tydlighet, sammanhang och struktur i ditt språk. 
Meningsuppbyggnad och textbindning är i synnerhet viktigt i de skriftliga delproven, medan uttal och intonation är viktigt i de muntliga framställningarna. 

Kom också ihåg att alltid anpassa språket till provuppgiftens:

 1. Syfte – vad går själva uppgiften ut på?
 2. Mottagare – vem eller vilka ska du vända sig till?
 3. Situation – vilken situation eller miljö beskriver uppgiften?

Det är avgörande att du tar alla ovanstående faktorer i beaktande. Tänk därför på att alltid läsa igenom frågor, instruktioner och eventuella texter noggrant. Fundera sedan kring vilket språkbruk som passar till uppgiften.
 
Det engelska språket är ett av världens mest mångsidiga språk med oändligt många synonymer och uttryck att välja mellan, som alla fångar ett specifikt budskap eller en nyans. Dina valmöjligheter är många, så det gäller att använda sig av en korrekt vokabulär och hålla tungan rätt i mun – både bildligt och bokstavligt talat!

Förberedelser & tips inför nationella proven

För att kunna förbättra ditt språk och utveckla dig ytterligare, följer här en rad förslag på förberedelser och tips inför proven. Du kan även läsa mer om de nationella proven i engelska på Göteborgs universitets hemsida, som ansvarar för allt provmaterial. 

 • Om du gillar att läsa, och har en eller flera engelskspråkiga favoritförfattare, så kan du försöka att läsa deras böcker på engelska istället för svenska. Se om du kan hinna läsa en novell eller en kortare roman innan de nationella proven börjar, så att språket ligger färskt i minnet.
 • Att läsa böcker på engelska är även ett väldigt bra sätt att lära sig nya ord och uttryck, och det kan hjälpa dig när du ska skriva egna texter på engelska. För även om du inte tänker på det mellan bladvändningarna, lär du dig massor om grammatik och meningsuppbyggnad när du läser. Kom ihåg att alltid slå upp ord du inte känner igen i en synonymordbok eller på nätet!
 • Skriv ett brev/mail till en engelsktalande vän, eller använd din fantasi och skriv en novell. Under skrivandets gång kommer du att märka om du har svårt för vissa saker i språket, t.ex. tempus eller genetiv, meningsuppbyggnad, etc. På så sätt vet du vad du ska träna lite extra på inför proven.
 • Om du väljer att skriva en text, kan du alltid be en vän att korrekturläsa det, så att du får reda på om du har gjort några konkreta fel. Eller så kan du lämna in texten till din lärare, och be om lite respons. 
 • Repetera engelsk grammatik, det är alltid användbart när du själv ska skriva. Använd gärna vår guide här:
 • Dra nytta av allt tv-tittande: Var extra uppmärksam på uttal och vilka ord som används när du ser på ett engelskspråkigt program. Det kan vara ett väldigt bra sätt att lära sig hur du uttalar ord, på samma gång som du utökar ditt eget ordförråd. När det dyker upp ord som du inte känner igen, kan du försöka skriva ner dem så att du förstår deras innebörd nästa gång du hör dem.
 • Trots att de flesta engelskspråkiga program som visas på tv idag är på amerikansk engelska, bör du även försöka ta del av några brittisk-engelska program. Det engelska språket inom vetenskap och akademiskt skrivande (som du förmodligen kommer använda dig av i framtiden) tar oftast utgångspunkt i brittisk engelska, därför är det bra att vidga sina språkliga vyer. Var uppmärksam på att många ord och uttryck, samt uttal och ibland till och med stavning, skiljer sig mellan amerikansk och brittisk engelska.
 • Gå in på Wikipedias engelskspråkiga hemsida, och läs om olika ämnen som intresserar dig. Förutom att det berikar ditt språk överlag, kan detta även ge dig om en idé om hur man strukturerar en vetenskaplig text på engelska. Här kan du ta del av ett flertal olika termer och begrepp som kan vara användbara i framtiden.
 • Skäms inte över ditt uttal – det är viktigt att du försöker uttala alla orden korrekt och att dina intonationer hamnar rätt, men det är inte hur du bryter när du talar engelska som läraren bedömer. Om du är osäker på hur du ska uttala ett visst ord, så kan du alltid fråga din lärare eller en engelskspråkig vän – eller rent av försöka läsa hur ordet stavas fonetiskt i en engelsk ordbok.
 • Sist men inte minst: undvik att använda svengelska på provet, då detta kan resultera i att du inte får godkänt på en uppgift. Om du inte vet hur du ska formulera något, är det bättre att du försöker så gott du kan på engelska, än att du blandar in svenska ord. Kom ihåg att dina svar ska kunna förstås av någon som har engelska som modersmål och som inte har några kunskaper i svenska.