Nationella prov i Engelska 5

I Engelska 5 kommer du att få genomföra tre olika delprov, och detta prov blir det första nationella provet som ska genomföras i Engelska på gymnasiet. 

Delprov A: Speaking 

I Speaking ska du visa dina färdigheter i muntlig kommunikation. Detta delprov är strukturerat som ett samtal mellan dig och en annan elev. Det är viktigt att du lyssnar noggrant på din klasskamrat under samtalet, så att ni genomför en bra dialog där ni följer upp det den andra säger.

Du kan läsa mer om delprov A i vår guide nedan. Här får du veta mer om hur du kan gå till väga för att klara provet så bra som möjligt. 

Delprov B: Reading & Listening 

I Reading och Listening kommer du att få genomföra en rad uppgifter som provar din förmåga att förstå olika sammanhang och situationer, genom både läs- och hörförståelse. Provet är uppdelat i två delar, en där du läser texter och svarar på frågor om dem, och en där du hör exempelvis samtal, och svarar på frågor om dem. Du kommer att få hålla en liten paus mellan momenten. 

I vår guide till delprov B kan du läsa mer om vad du ska tänka på inför provet. Här kan du även ta del av olika övningar som hjälper dig att förbättra din läs- och hörförståelse.

Delprov C: Writing 

I Writing ligger fokus på din skriftliga förmåga. Här ska du skriva en sammanhängande text av antingen utredande, berättande eller beskrivande karaktär. I detta delmoment är det viktigt att du visar prov på ett stort ordförråd och språklig variation i din text, oavsett vilken skrivuppgift du får vid provtillfället. 

Om du vill läsa mer om vad delprov C går ut på, samt få lite inspiration till hur du ska skriva din text, hjälper vi dig med detta i vår guide nedan. 

Behöver du repetera den engelska grammatiken? Prova vår guide till engelsk grammatik här:

Mer läsning

Vill du läsa på lite mer inför det skriftliga provet i engelska, erbjuder vi också en fördjupad guide till hur du skriver en utredande text. Här kan du hitta konkreta tips till upplägg, struktur och språkbruk.