Nationella prov | Engelska 5 | Delprov B: Reading & Listening

Delprov B i Engelska 5 går ut på att prova din läs- och hörförståelse genom att låta dig ta del av diverse texter och ljudmaterial vars budskap, handling och olika sammanhang du ska kunna redogöra för.

Delprov B genomförs på följande sätt:

 1. Läsforståelse-delen (Reading) i 90 minuter
 2. Rast i 15 minuter
 3. Hörförståelse-delen (Listening) i 50 minuter

I denna vägledning hjälper vi dig med att förbereda dig inför delprov B genom att fokusera på olika aspekter av läs- och hörförståelse, så att du kan klara provet med ett så bra betyg som möjligt.

Observera: Om något som framgår av vägledningen inte överensstämmer med din lärares instruktioner inför provet, är det viktigt att du alltid lyssnar på din lärare, då din lärare vet mera precist hur riktlinjerna på din skola ser ut. 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Engelska 5 | Delprov B: Reading & Listening

[13]
Användarnas bedömningar
 • 2022-12-05
  Jag kan inte se någon exempel på tidigare prov här!!!! Vill ni verkligen hjälpa elever ?????
  Ja. I denna vägledning hjälper vi dig med att förbereda dig inför delprov B genom att fokusera på olika aspekter av läs- och hörförståelse, så att du kan klara provet med ett så bra betyg som möjligt.
  Skriven av: Studienet.se-redaktionen
 • 2016-05-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Finns inget material som inte redan finns tillgängligt gratis på nätet. Spara dina pengar!
 • 2018-10-30
  BraaaA
 • 2016-11-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra övningar!