Nationella prov | Engelska 5 | Delprov B: Reading & Listening

Eftersom de nationella proven i Engelska omfattar så många olika aspekter av det engelska språket, kan det kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov. Delprov B har fokus på läs-och hörförståelse, och här provas dina förmågor med hjälp av ett flertal olika övningar och uppgiftstyper. I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov B så bra som möjligt.

 Här kan du bl.a. ta del av:

 • Hur delprov B är utformat och vad du bör fokusera på inför provet
 • Förberedande övningar som förbättrar din läs- och hörförståelse
 • Olika praktiska råd inför provet

Så börja förbered dig redan nu inför delprov B, och läs vidare.

Lycka till med delprov B!

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Engelska 5 | Delprov B: Reading & Listening

[12]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Finns inget material som inte redan finns tillgängligt gratis på nätet. Spara dina pengar!
 • 2016-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  mkt bra övningar och verkligen till hjälppp
 • 2018-10-30
  BraaaA
 • 2016-11-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra övningar!