Engelska 5 | Hörförståelse

Listening-delen

Till den andra delen av provet som har fokus på hörförståelse (Listening), ska du lösa olika uppgifter utifrån en ljudfil på engelska som spelas upp. Ljudfilen kan bestå av ett samtal, en intervju eller liknande.

Som regel får du bara höra ljudfilen en gång, så det är viktigt att du lyssnar noggrant och koncentrerar dig. 

För att uppnå ett bra resultat på denna del av provet, är det viktigt att du övar dig i att lyssna på och förstå engelskspråkigt material. Nedanför kan du se vilka olika uppgiftstyper som förekommer i provet i hörförståelse, samt ta del av några övningar som hjälper dig med förberedelserna.

Uppgiftstyper i listening-delen

Vanligtvis förekommer det tre slags uppgifter i Listening-delen:

  • Matchningsuppgifter: Här ska du matcha ett påstående med det korrekta svaret.
  • Flervalsuppgifter: I flervalsuppgifterna ska du välja mellan olika svarsalternativ till frågorna som presenteras.
  • Completions: Här ska du avsluta en påbörjad mening med ett svar som överensstämmer med informationen i ljudfilen - samt se till att ditt svar är grammatiskt korrekt.

Exempel på matchningsuppgift:

You are going to hear

...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in