Engelska 5 | Läsförståelse

Reading-delen

Till den första delen av provet som har fokus på läsförståelse (Reading), får du ta del av ett texthäfte med tillhörande uppgifter som du ska besvara. 

För att uppnå ett bra resultat på denna del av provet, är det viktigt att du övar dig i att läsa och förstå engelska texter. Nedanför kan du se de olika uppgiftstyper som förekommer i delmomentet.

Uppgiftstyper i reading-delen

Vanligtvis så förekommer det fyra slags uppgifter i Reading-delen:

  • Lucktexter: Här ska du hitta och fylla i det utelämnade ordet/begreppet i olika meningar.
  • Flervalsuppgifter: Här ska du välja mellan olika svarsalternativ som tar utgångspunkt i informationen som presenteras i texten.
  • Uppgifter med öppna svar: Uppgifter med öppna svar kräver att du själv ska besvara frågan skriftligt med ett egenproducerat svar. Svaret kan ibland hämtas direkt från texten, dock kan det vara en bra idé att omformulera språket något, så att du visar att du har förstått sammanhanget.
  • Matchningsuppgifter: Här ska du matcha det korrekta svaret med olika påståenden.

Exempel på lucktexter:

  1. I had been working hard and the doctor told me I had to take it ___________ for a while.
  2. The first act was so boring that I could hardly ___________ my eyes.
  3. […]

Exempel på flervalsuppgift:

Out of the Zimbabwe teak forest a giant shadow is

...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in