Nationella prov | Engelska 5 | Delprov C: Writing

I delprov C ska du skriva en sammanhängande text på 250-600 ord, med utgångspunkt i ett specifikt tema/ämne. Delprovets huvudsyfte är att prova din skriftliga kommunikationsförmåga.

 • Vid provtillfället får du en uppgiftsbeskrivning som redogör för:
  • Temat som du skal skriva om (T.ex. ”the good life”)
  • Textens avsedda situation och mottagare (Ett reportage till en modetidning t.ex.)
  • Vad texten närmare ska handla om 
  • Idéer till vad du kan belysa och lyfta fram i din text
 • Texten ska vara av berättande, beskrivande eller utredande karaktär.
 • Delprov C varar i 80 minuter (1 tim 20 min) och det finns ingen schemalagd rast under provtiden.
 • Din text ska vara mellan 250-600 ord – och självklart på engelska.

Exempel på provuppgift:

A Good Life

- What makes a good life? What is important to you?
The online magazine Outlook will focus on the subject A Good Life and you are now invited to write a text for the magazine.

Write a text about what is important in life to people in general – and to yourself. Use some or all of the points below when planning and writing your text.

Explain – Give examples – Discuss – Compare

Title: A Good Life

 • What is important to people in general in order to live a good life?
 • What important decisions do people need to make in life?
 • What is a good life for you personally?
 • How can you reach your good life?
 • How has the idea of a good life changed over time?
 • What will be important for future generations?

I denna vägledning hjälper vi dig att:

 • Öva dig inför provet på ett bra sätt
 • Strukturera och skriva en nyanserad och utförlig text
 • Disponera provtiden så effektivt som möjligt 
 • Förbereda dig till provet med hjälp av olika praktiska tips
 • Hämta inspiration till ditt skrivande med relevanta textexempel  

Observera: Om något som framgår av vägledningen inte överensstämmer med din lärares instruktioner inför provet, är det viktigt att du alltid lyssnar på din lärare - då din lärare vet mera precist hur riktlinjerna för provet ser ut på din skola. :)

Läs mer

Mer fördjupad information om hur du skriver en text av utredande karaktär hittar du i vår guide nedan.

För att skriva bra och korrekt på engelska är det alltid bra att ha styr på grammatiken. I vår guide nedan kan du hitta den grammatik du tycker är svår och läsa på lite inför provet.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Engelska 5 | Delprov C: Writing

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-08-13
  Toppen! Och det känner mig bättre för att förbered innan man göra NP prov på engelska i september , så tack så mycket!!
 • 2022-12-05
  Dessa är oanvändbara texter ): Ni kan komma med mera texter !
 • 2016-05-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  stiligt stiligt stiligt stiligt.
 • 2016-05-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  sjukt bra! tackkkk!