Rekommendationer till skrivandet

I den här delen av vägledningen ger vi dig några rekommendationer till textens struktur och stil, som tar utgångspunkt i de generella bedömningsanvisningarna för delprov C. 

  • Sammanhang och en röd tråd:
    Det är viktigt att din text har ett klart och tydligt sammanhang, och att alla beståndsdelar i texten följer en röd tråd.
    • Fokusera på instruktionerna som uppgiftsbeskrivningen anger.
    • De olika beståndsdelarna i texten ska vara sammanhängande och följa en tydlig logik - som för texten framåt.
    • Själva ämnet ska framgå genom hela texten som en röd tråd, så att läsaren aldrig blir osäker på vad ditt bud...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in