Att tänka på under provet

Kom ihåg att börja med att läsa igenom uppgiftsbeskrivningen noggrant, så att du förstår vad det är du ska skriva om och hur. Det är viktigt att du besvarar frågeställningen som presenteras i uppgiftsbeskrivningen.

Disponera din tid på ett bra sätt

Tänk på att disponera din provtid på ett bra sätt, så att du hinner skriva en välstrukturerad och utförlig text. Du har trots allt bara 1 timme och 20 minuter, så därför är det viktigt med en bra tidsdisposition som du kan försöka att hålla i åtanke under skrivandet.

Du bör även avsätta tid till att läsa korrektur på texten när du har skrivit färdigt, så att du undviker onödiga stav- och slarvfel.

Förslag på tidsdisposition

 1. Förberedelse och idéutveckling: ca 15 min.
  Läs igenom uppgiftsbeskrivningen noggrant och skriv sedan ner olika idéer och perspektiv som du vill få med i texten. Försök att anteckna på engelska och inte svenska, så att du redan anpassar din hjärna till att tänka på engelska.
  • Skriv ner vilken information som passar till vilken beståndsdel, dvs. vad som kan passa bra att användas i inledningen, i huvuddelen, slutsatsen, etc.
  • Anteckningar kan t.ex. bestå av olika reflektioner, exempel, perspektiv, citat, etc.
  • Strukturera sedan din disposition så att du får med alla viktiga beståndsdelar - och all den information och det material som du vill ha med. (Se eventuellt mallen här).
 2. Skrivning: ca 50 min.
  Skri
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in