Tips till språkbruk i texten

Här delar vi med oss av några goda råd och tips till språket i din text. Ditt språkbruk och kommunikationsförmåga är avgörande för bedömningen av provet, eftersom huvudsyftet är att prova dina kunskaper i ett andraspråk.  

Nyanserat och korrekt språkbruk

Kom ihåg att alltid skriva på engelska, och svara aldrig på svenska eller svengelska.

Du bör även komma ihåg att:

  • Skriva på ett sätt som engagerar läsaren och bibehåller hens intresse.
  • Formulera dig så tydligt och nyanserat som möjligt i din text.
  • Undgå att använda samma ord och begrepp om och om igen – kom ihåg synonymer.
  • Undvika att inleda dina meningar eller paragrafer på samma sätt, variera dina formuleringar och ditt språk.
  • Få med kommateringar på rätt ställen i texten, och tänka på din meningsuppbyggnad och grammatik under skrivandet.
  • Läsa igenom texten och gå igenom språket minst 1-2 gånger.

Undgå typiska fel

Nedanför kan du ta del av en lista på några av de grammatiska fel som vanligtvis förekommer i elevtexter. Är det något av dessa exempel som du själv bör vara uppmärksam på i ditt skrivande?

Kom ihåg att läsa igenom din text noggrant innan du lämnar in din text, så att du kan undvika så många fel som möjligt. 

Vanliga felKorrekt grammatik
It’s because that … It’s  because of the fact that …
Everyone/everybody are …Everyone/everybody is …
​Everyone/everybody have …Everyone/everybody has …
Peoples o
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in