Nationella prov i Engelska 6

Det nationella provet i Engelska 6 består av tre delprov, som testar din läs- och hörförståelse samt skriftliga och muntliga förmåga. 

Delprov A: Speaking 

Speaking provar i första hand din språkliga säkerhet och kommunikationsförmåga. Här kommer du och en klasskamrat få genomföra ett samtal i ca 15 minuter, och det är viktigt att ni för ett så naturligt samtal som möjligt - så att ni visar att ni kan interagera och tala obehindrat med varandra. 

I vår guide nedan kan du läsa mer om delprov A och vad du ska fokusera på för att klara provet så bra som möjligt. 

Delprov B: Reading & Listening 

I Reading & Listening provas din förståelse av det engelska språket, genom olika övningar där du både ska läsa och lyssna på engelskspråkigt material. Provet genomförs i två delar, en för läsförståelse och en för hörförståelse, med en kort paus mellan momenten. Flervalsfrågor, öppna frågor och lucktester förekommer i delprov B.

Läs mer om delprov B och börja förbered dig inför provet redan idag. I vår guide nedan kan du ta hjälp av olika övningar som förbättrar din läs- och hörförståelse. 

Delprov C: Writing

I detta delmoment ska du skriva en sammanhängande text som kan vara av antingen argumenterande eller utredande karaktär. Brevskrivning kan även förekomma. Du har möjlighet att förbereda dig med hjälp av ett texthäfte som du kommer få ta del av innan själva provdatumet, som innehåller det material som din text ska ta utgångspunkt i.

I detta delmoment är det viktigt att du visar att du har ett bra ordförråd och en variation i språket. Detta gör du genom att belysa olika perspektiv och ge exempel på detta i din text. Här bör du även tänka på hur du strukturerar texten, så att det blir till en sammanhängande text med en tydlig röd tråd. Även anpassning till mottagaren av texten bedöms.

Du kan läsa mer om delprov C, och provets fokuspunkter och bedömningskriterier, i vår guide nedan. Här hjälper vi dig att åstadkomma en riktigt bra text till provet, steg för steg.

Mer läsning

Om du vill läsa på lite mer inför delprov C där du ska öva din skriftliga förmåga, kan du också ta del av våra guider till hur du skriver en utredande och en argumenterande text. Här för du fördjupad kunskap om de olika texttyperna, såväl som konkreta tips.

Missa inte vår utförliga guide till engelsk grammatik, med förklaringar och konkreta exempel samt användbara listor över vanliga fel.