Nationella prov | Engelska 6 | Delprov B: Reading & Listening

5 5 5 5 5 5 (13 bedömningar)

Eftersom de nationella proven i Engelska omfattar så många olika aspekter av det engelska språket, kan det kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov. Delprov B har fokus på läs-och hörförståelse, och här provas dina förmågor med hjälp av ett flertal olika övningar och uppgiftstyper. I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov B så bra som möjligt.

 Här kan du bl.a. ta del av: 

  • Hur delprov B är utformat och vad du bör fokusera på inför provet
  • Förberedande övningar som förbättrar din läs- och hörförståelse 
  • Olika praktiska råd inför provet

Så börja förbered dig redan nu inför delprov B, och läs vidare. 

​Lycka till med delprov B!

Klicka här och läs Web-boken nu


Användarnas bedömningar av: Nationella prov | Engelska 6 | Delprov B: Reading & Listening

Mest användbara positiva kommentar

3 av 6 tycker att den här bedömningen är användbar

5 5 5 5 5 5

Bra information som kan vara bra att kika igenom innan man skriver nationella prov i Engelska 6

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 2

VS.

Mest användbara kritiska kommentar

1 av 2 tycker att den här bedömningen är användbar

4 4 4 4 4 4

den innehåller bra information ......................

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 3


4 utav 10 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
5 5 5 5 5 5

, 25-01-2015

Bra information om Nationella provet

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 3


3 utav 6 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
5 5 5 5 5 5

, 27-05-2015

Bra information som kan vara bra att kika igenom innan man skriver nationella prov i Engelska 6

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 2


6 6 6 6 6 6

, 19-02-2017

Mycket bra text, välformulerad!

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 3


5 5 5 5 5 5

, 16-12-2016

Bra information inför förberedelse för provet.

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 3