Nationella Prov Engelska | Hörförståelse

Till den andra delen av provet som har fokus på hörförståelse (Listening), ska du lösa olika uppgifter utifrån en ljudfil på engelska som spelas upp. Ljudfilen kan bestå av ett samtal, korta nyhetsinslag, en intervju eller liknande.

Som regel så får du bara höra ljudfilen en gång, så det är viktigt att du lyssnar noggrant och koncentrerar dig.

För att uppnå ett bra resultat på den här delen av provet, är det viktigt att du övar dig i att lyssna på och förstå engelskspråkigt material. Nedanför kan du se de olika uppgiftstyper som förekommer i provet i hörförståelse, samt ta del av några övningar som hjälper dig med förberedelserna.

Uppgiftstyper i Listening-delen

Vanligtvis så förekommer det tre slags uppgifter i Listening-delen:

  • Matchningsuppgifter: Här ska du matcha ett påstående med det korrekta svaret.
  • Flerv...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in