Nationella prov | Engelska 6 | Delprov C: Writing

I delprov C ska du skriva en sammanhängande text på 300-600 ord, av argumenterande/utredande karaktär. Huvudsyftet med provet är att undersöka hur väl du formulerar dig skriftligt på engelska.

 • Delprov C varar i 100 minuter (1 tim 40 min) och det finns ingen schemalagd rast under provtiden.
 • Vid provtillfället får du ett uppgiftshäfte med olika skrivuppgifter, och du väljer själv vilken uppgift du vill skriva.
 • Texten som du ska skriva för att besvara uppgiften är oftast av argumenterande eller utredande natur, dock kan även brevskrivning förekomma.

Innan provet kommer du att få ett förberedelsematerial, ett texthäfte som innehåller det material som din text ska ta utgångspunkt i. Syftet med förberedelsematerialet är att ge dig och dina klasskamrater möjlighet att gemensamt diskutera texterna innan provet, så att ni kan få inspiration till skrivandet.

I denna vägledning hjälper vi dig att:

 • Öva dig inför provet på ett bra sätt
 • Strukturera och skriva en nyanserad och utförlig text
 • Disponera provtiden så effektivt som möjligt
 • Förbereda dig inför provet med hjälp av olika praktiska tips
 • Hämta inspiration till ditt skrivande med relevanta textexempel

Observera: Om något som framgår av vägledningen inte överensstämmer med din lärares instruktioner inför provet, är det viktigt att du alltid lyssnar på din lärare - då din lärare vet mera precist hur riktlinjerna för provet ser ut på din skola.

Läs mer

Mer fördjupad information om hur du skriver en utredande och en argumenterande text, kan du få i våra guider nedan.

Läs också vår guide till engelsk grammatik nedan. 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Nationella prov | Engelska 6 | Delprov C: Writing

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2016-06-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ganska bra, dock lite rigoröst simpel
 • 2016-05-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hjälpte mig uppnå drömmen
 • 2016-05-01
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  hjälpte faktiskt mycket!
 • 2016-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  enkel att förstå