Nationella prov | Engelska 6 | Delprov C: Writing

5 5 5 5 5 5 (10 bedömningar)

Eftersom de nationella proven i Engelska omfattar så många olika aspekter av det engelska språket, kan det kännas svårt att veta helt precist vad man ska kunna inför varje delprov. Delprov C har fokus på skrivandets konst, och här provas din skriftliga förmåga med hjälp av ett flertal olika övningar och uppgiftstyper. I denna vägledning delar vi med oss av en rad olika tips på hur du ska gå till väga för att klara delprov C så bra som möjligt.

 Här kan du bl.a. ta del av:

  • Relevant engelsk grammatik och skrivregler
  • Hur du strukturerar och skriver en bra text
  • Hur du disponerar din provtid effektivt 
  • Olika praktiska råd och generella tips

Så börja förbered dig redan nu inför delprov C, och läs vidare.

Lycka till med provet!

Klicka här och läs Web-boken nu


Användarnas bedömningar av: Nationella prov | Engelska 6 | Delprov C: Writing

Mest användbara positiva kommentar

1 av 1 tycker att den här bedömningen är användbar

5 5 5 5 5 5

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 2

VS.

Mest användbara kritiska kommentar

1 av 1 tycker att den här bedömningen är användbar

4 4 4 4 4 4

very good

Skrivet av: Gymnasieelev på Årskurs 2


1 utav 1 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
6 6 6 6 6 6

, 08-02-2016

Kommer att hjälpa mycket! Tackar!!

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 2


1 utav 1 har tyckt att denna bedömningen är användbar:
5 5 5 5 5 5

, 09-12-2015

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 2


4 4 4 4 4 4

, 09-06-2016

Ganska bra, dock lite rigoröst simpel

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 3


6 6 6 6 6 6

, 12-05-2016

Skriven av: Gymnasieelev på Årskurs 1