Övning 2: Discuss (att skriva en diskussion/utredande text)

Skriv en diskussion där du debatterar temat och den frågeställning som du valde i inledningen. Skriv 200- 250 ord på engelska.

Fokuspunkter:

  • Redogör för temat och frågeställningen, och kom in på olika perspektiv.
  • Reflektera över temat, och dess betydelse för samhället/individer.
  • Använd olika exempel för att illustrera ämnet, bl.a. från förberedelsematerialet.
  • När du är färdig med skrivandet, bör du läsa igenom te...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in