Övning 3: Argue (att argumentera skriftligt)

Välj en tes som tar utgångspunkt i temat, och skriv en argumenterande text där du redogör för ditt ställningstagande. Skriv 200- 250 ord på engelska.

Fokuspunkter:

  • Gå närmare in på ämnet och få med dig läsaren.
  • Argumentera strukturerat och nyanserat för ditt ställningstagande.
  • Stärk din tes med hjälp av olika exempel, t.ex. från förberedelsematerialet.
  • När du är färdig med skrivandet, bör du ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in