Mall för skrivandet

Med undantag av brevskrivning, är texttyperna som förekommer i provet antingen argumenterande eller utredande. Eftersom strukturen för dessa texttyper påminner mycket om varandra, kan du ta hjälp av en generell mall som redogör för hur texterna kan byggas upp.

Mallen kan du alltså använda till dispositionen i din egen text. Kom dock ihåg att anpassa de olika beståndsdelarna i texten så att de passar med just din uppgift/frågeställning.

Mall till texten:

(gäller inte brevskrivning)

  1. En överskrift (rubrik), som säger något om innehållet i din text (ofta är rubriken fastställd i uppgiftsbesk...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in