Rekommendationer till skrivandet

I denna del av vägledningen kan du ta del av några rekommendationer till textens struktur och stil, som tar utgångspunkt i de generella bedömningsanvisningarna för delprov C. 

  • Sammanhang och en röd tråd:
    Det är viktigt att din text har ett klart och tydligt sammanhang, och att alla beståndsdelar i texten följer en röd tråd.
    • Fokusera på instruktionerna som uppgiftsbeskrivningen anger.
    • De olika beståndsdelarna i texten ska vara sammanhängande och följa en tydlig logik - som för ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in