Att tänka på under provet

Det är viktigt att du börjar med att läsa igenom uppgiftsbeskrivningen noggrant, så att du förstår vad det är du ska skriva om och hur. Det är viktigt att du besvarar frågeställningen som presenteras i uppgiftsbeskrivningen.

Disponera din tid på ett bra sätt

Tänk på att disponera din provtid på ett bra sätt, så att du hinner skriva en välstrukturerad och utförlig text. Du har trots allt bara 1 timme och 40 minuter, så därför är det viktigt med en bra tidsdisposition som du kan försöka ha i åtanke under skrivandet.

Kom även ihåg att avsätta tid till att läsa korrektur på texten när du har skrivit färdigt, så att du undviker onödiga stav- och slarvfel.

Förslag på tidsdisposition:

  1. Förberedelse och idéutveckling: ca 20 min.
    Läs igenom...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in